Radna mesta

Za popunu radnih mesta

Dokument Aplikacije

Položaj: Zvanicnik iz oblasti ekonomije i finansija u Komisiji za budžet i finansije

Nivo: D- 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje: stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora Komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je:

• Služi kao zvanicnik iz oblasti ekonomije i finansija, u pružanju podrške za Komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih, za Komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona, i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• Primanje i kontrolisanje korespondencije, te prilaganju takvih informacija u doticnom dosijeu, i

• Obavljanje drugih poslova u vezi sa delokrugom rada komisije.Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta iz oblasti ekonomije/master,

- najmanje dve (2) godine profesionalnog iskustva u legislaturi iz oblasti ekonomije i finansija, u državnoj administraciji, sa visokim nivoom i odgovornostima, obuhvatajuci i pružanje podrške i saveta iz ekonomsko – finansijske oblasti.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti u komuniciranju, usmeno i pismeno, na zvanicnim jezicima, obuhvatajuci i odlicnu sposobnost u sastavljanju raznih dokumenata,

- sposobnost za sastavljanje pravnih dokumenata, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicne sposobnosti za raspravu i komunikaciju,

- sposobnosti da radi u potpunu neutralnim, i nepristrasnim, politickim osnovama,

- dobro znanje u poslovima i racunarskim programima,

- poznavanje engleskog jezika ima prednost.Položaj: Zvanicnik iz oblasti ekonomije i finansija u Komisiji za Nadziranje javnih finansija

Nivo: D- 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je:

• Služi kao zvanicnik oblasti ekonomije i finansija, u pružanju podrške za Komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih za Komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• Primanje i kontrolisanje korespondencije, te prilaganje takvih informacija u doticnom dosijeu, i

• Obavljanje drugih poslova u vezi sa delokrugom rada komisije.Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta iz oblasti ekonomije/master,

- najmanje dve (2) godine profesionalnog iskustva iz oblasti revizije, i ekonomije i finansija, u državnoj administraciji, sa visokim nivou i odgovornostima, obuhvatajuci i pružanje podrške i saveta iz ekonomsko – finansijske oblasti.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti u komuniciranju, usmeno i pismeno, na zvanicnim jezicima, obuhvatajuci i odlicnu sposobnost u sastavljanju raznih dokumenata,

- sposobnost za sastavljanje pravnih dokumenata, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicne sposobnosti za raspravu i komunikaciju,

- sposobnosti da radi u potpunu neutralnim, i nepristrasnim, politickim osnovama,

- dobro znanje u poslovima i racunarskim programima,

- poznavanje engleskog jezika ima prednost.Položaj: Zvanicnik iz oblasti Evropskih integracija u Komisiji za

Evropske integracije

Nivo: D - 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti:Pod nadzorom Koordinatora Komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je za:• Služi kao zvanicnik oblasti Evropske integracija, u pružanju podrške za Komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih za komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• Primanje i kontrolisanje korespondencije, te prilaganje takvih informacija u doticnom dosijeu, i

• Obavljanje drugih poslova u vezi sa delokrugom rada komisije.Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta iz oblasti prava, javne administracije/master,

- najmanje dve (2) godine profesionalnog iskustva u oblasti Evropskih integracija, iskustvo u pravnim poslovima, sa visokim nivou i odgovornostima, obuhvatajuci i pružanje podrške i saveta iz oblasti Evropskih integracija.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti u komuniciranju, usmeno i pismeno, na zvanicnim jezicima, obuhvatajuci i odlicnu sposobnost u sastavljanju raznih dokumenata,

- sposobnost za sastavljanje pravnih dokumenata, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicne sposobnosti za raspravu i komunikaciju, sposobnosti da radi u potpunu neutralnim, i nepristrasnim, politickim osnovama, dobro znanje u poslovima i racunarskim programima,

- poznavanje engleskog jezika ima prednost.

Položaj: Zvanicnik iz oblasti medunarodnih odnosa, u Komisiji za Evropske integracije

Nivo: D - 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator Komisije

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora Komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je:• Služi kao zvanicnik oblasti medunarodnih odnosa, u pružanju podrške za komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih, za Komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• Primanje i kontrolisanje korespondencije, te prilaganje takvih informacija u doticnom dosijeu, i

• Obavljanje drugih poslova u vezi sa delokrugom rada komisije.Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta iz oblasti prava, javne administracije/master za medunarodne odnose,

- najmanje dve (2) godine profesionalnog iskustva iz oblasti medunarodnih odnosa, obuhvatajuci i pružanje podrške i pravnih saveta iz oblasti Medunarodnih odnosa.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti u komuniciranju, usmeno i pismeno, na zvanicnim jezicima, obuhvatajuci i odlicnu sposobnost u sastavljanju raznih dokumenata,

- sposobnost za sastavljanje pravnih dokumenata, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicne sposobnosti za raspravu i komunikaciju, sposobnosti da radi u potpunu neutralnim, i nepristrasnim, politickim osnovama, dobro znanje u poslovima i racunarskim programima,- poznavanje engleskog jezika ima prednost.Položaj: Zvanicnik iz tehnickih oblasti, u Komisiji za ekonomiju, trgovinu, industriju, energetiku,transport i telekomunikacije

Nivo: D- 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora Komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je:• Služi kao zvanicnik oblasti energetike, u pružanju podrške za Komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih, za Komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• Primanje i kontrolisanje korespondencije, te prilaganje takvih informacija u doticnom dosijeu, i

• Obavljanje drugih poslova u vezi sa delokrugom rada komisije.Kvalifikacije i iskustvo:

- diploma fakulteta iz tehnickih oblasti /master,

- najmanje dve (2) godine profesionalnog iskustva u legislaturi iz oblasti energetike u državnoj administraciji, sa visokim nivoom i odgovornostima, obuhvatajuci i pružanje podrške i saveta iz oblasti energetike.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti u komuniciranju, usmeno i pismeno, na zvanicnim jezicima, obuhvatajuci i odlicnu sposobnost u sastavljenu raznih dokumenata,

- sposobnost za sastavljanje pravnih dokumenata, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicne sposobnosti za raspravu i komunikaciju,

- sposobnosti da radi u potpunu neutralnim, i nepristrasnim, politickim osnovama,

- dobro znanje u poslovima i racunarskim programima,

- poznavanje engleskog jezika ima prednost.Položaj: Zvanicnik za životnu sredinu, u Komisiji za poljoprivredu,

šumarstvo, ruralni razvoj i prostorno planiranje budžet i finansije

Nivo: D- 7

Broj izvršioca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadzornik: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora Komisije, zvanicnik ove oblasti odgovoran je za:• Služi kao zvanicnik za oblast životne sredine, u pružanju podrške za komisiju;

• Pružanje podrške i davanje profesionalnih i drugih saveta, usmenih i pismenih za komisiju;

• Pomaže koordinatora u savetovanju i neposrednom asistiranju za predsednika/predsedavajuceg, i clanove Komisije, u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona;

• Priprema nacrta preliminarnog izveštaja na nacrte zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i pravno usaglašavanje;

• Pružanje podrške u izradi i štampanje poziva, izveštaja, zapisnika, ostale informativne dokumentacije kao i dopisa komisija,

• Osnivanje i održavanje dosijea, kontakt listi i registara komisije;

• prihvatanje i kontrolu korespondencije , prilaže se i odgovarajuca potrebna informacija,

• obavljanje i ostalih zadataka iz delokruga Komisije.Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma iz oblasti pravde/prirodnih nauka-master,

- Najmanje 2 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu iz oblasti životne sredine, na visokom nivou i odgovornosti, iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnim procedurama, ukljucujuci davanje pomoci i pravnih saveta iz oblasti životne sredine.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicnu sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost da radi na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- prednost ima poznavanje engleskog jezika.Položaj: Zvanicnik za oblast obrazovanja u Komisiji za obrazovanje, nauku, tehnologiju, omladinu i sport

Koeficijent: D -7

Broj izvršilaca : jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti

Pod nadzorom koordinatora Komisije, zvanicnik oblasti je odgovoran da:

• deluje kao zvanicnik oblasti/ oblast obrazovanja , nauke i kulture, za podršku Komisiji,

• pruža podršku za davanje usmenih i pismenih profesionalnih i ostalih saveta Komisiji,

• pomaže koordinatoru u savetovanju i direktnom asistiranju za predsednika/izvršioca i clanove komisije, u toku izrade n/zakona i amandmana u n/zakonu,

• izraduje preliminarne projekte za n/zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i zakonsko uskladivanje,

• pruža podršku u izradi i otkucavanju pozivnica, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisije ,

• stvara i održava dosjee, kontakt liste i registre komisija

• prima i kontroliše korespondenciju i prilaže potrebne odgovarajuce informacije,

• obavlja i druge poslove iz delokruga Komisije.Kvalifikacija i iskustvo :

- Fakultetska diploma iz društvenih nauka/master,

- Najmanje 2 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu iz oblasti obrazovanja, ukljucujuci davanje pomoci i pravnih saveta , iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicna sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicna sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- prednost ima poznavanje engleskog jezika.Položaj: Zvanicnik za oblast zdravstva u Komisiji za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Koeficijent: D -7

Broj izvršilaca : jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti

Pod nadzorom koordinatora Komisije, zvanicnik oblasti je odgovoran da:

• deluje kao zvanicnik oblasti/ oblast zdravstva, rada i socijalne pomoci za podršku Komisiji,

• pruža podršku za davanje usmenih i pismenih profesionalnih i ostalih saveta Komisiji

• pomaže koordinatoru u savetodavanju i direktnom asistiranju za predsednika/izvršioca i clanove komisije, u toku izrade n/zakona i amandmana u vezi n/zakona,

• izraduje preliminarne nacrte za n/zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i zakonsko uskladivanje,

• pruža podršku u izradi i otkucavanju pozivnica, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisije ,

• stvara i održava dosjee, kontakt liste i registre komisije,

• prima i kontroliše korespondenciju i prilaže potrebnu odgovarajucu informaciju,

• obavlja i ostale poslove iz delokruga Komisije.Kvalifikacija i iskustvo :

- Fakultetska diploma /master,

- Najmanje 2 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu iz oblasti zdravstva, rada i socijalne pomoci ukljucujuci davanje pomoci i pravnih saveta , iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicna sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- prednost ima poznavanje engleskog jezika.Položaj: Zvanicnik za oblast bezbednosti u Komisiji za nadgledanje bezbednosnih snaga Kosova

Koeficijent: D -7

Broj izvršilaca : jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac: Koordinator KomisijeZadaci i odgovornosti

Pod nadzorom koordinatora Komisije, zvanicnik oblasti je odgovoran da:

• deluje kao zvanicnik oblasti/ odredene oblasti za podršku Komisiji,

• pruža podršku za davanje usmenih i pismenih profesionalnih i ostalih saveta Komisiji

• pomaže koordinatoru u savetodavanju i direktnom asistiranju za predsednika/izvršioca i clanove komisije, u toku izrade n/zakona i amandmana u vezi n/zakona,

• izraduje preliminarne projekte za n/zakona, u saradnji sa divizijom za standardizaciju i zakonsko uskladivanje,

• pruža podršku u izradi i otkucavanju pozivnica, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisije ,

• stvara i održava dosjee, kontakt liste i registre komisije,

• prima i kontroliše korespondenciju i prilaže potrebnu odgovarajucu informaciju,

• obavlja i ostale poslove iz delokruga Komisije.Kvalifikacija i iskustvo :

- Fakultetska diploma /master,

- Najmanje 2 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu iz oblasti zdravstva, rada i socijalne pomoci ukljucujuci davanje pomoci i pravnih saveta , iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicna sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- prednost ima poznavanje engleskog jezika.Položaj: Pravni zvanicnik

Koeficijent: D -7

Broj izvršilaca : jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac: Rukovodilac Divizije za plenarna i proceduralna pitanjaZadaci i odgovornosti :

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, visoki javni zvanicnik je odgovoran da :

• održava knjigu registra, elektronskog registra za tacno evidentiranje i raspodelu n/zakona, predloženih amandmana u vezi n/zakona, zakona, pravilnika, dokumenata parlamentarnih komisija Skupštine, ukljucujuci zapinsike i izveštaje, mocije, parlamentrana pitanja i razmenu dopisa i ostalih materijala za Skupštinu i njene organe,

• davanje pravnih i proceduralnih pismenih i usmenih saveta za pitanja koja se tretiraju u Predsedništvu i plenarnim sednicama,

• priprema pozivnice i predloge dnevnog reda za sednice Predsedništva i plenarnih sednica,

• izrada zapisnika za sednica Predsedništva i zapisnike za plenarnu sednicu ,

• priprema nacrta agende za sednice Predsedništva i plenarnih sednica,

• priprema i ažurira dvonedeljni kalendaa rada Skupštine ,

• obavlja i ostale radove iz delokruga Divizije.Kvalifikacija i iskustvo :

- Fakultetska diploma iz pravne oblasti –diplomirani pravnik/master

- Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu , izradi zakona, davanju pravnih saveta ,

- iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicnu sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- prednost ima poznavanje engleskog jezika.Položaj: Visoki zvanicnik za zakonodavstvo

Koeficijent: C – 8

Broj izvršilaca dva (2)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac : Rukovodilac Divzije

Zadaci i odgovornosti :Pod nadzorom rukovdioca divizije, visoki zvanicnik za zakonodavstvo je odgovoran za :

• izradu preliminarnih izveštaja i uskladivanje zakonodavstva sa “Acquis communautaire” i medunaridnim aplicirajucim standardima na Kosovu , za sve preldožene n/zakone i podnesene amandmane od parlamentranih komisija za razmatranje u Skupštini ,

• izradu preliminarnog izveštaja za n/zakona, u tesnoj saradnji sa koordinatorom Jedinice za podršku funkcionalnim komisijama,

• pružanje podrške za izradu zakonodavstva i amandmana na osnovu datih preporuka u preliminarnom izveštaju,

• razvoj zajednickih delovanja sa Pravnom kancelarijom Vlade u cilju povecanja kvaliteta podnesenih n/zakona,

• ucešce na sednicama komsije za pružanje pravnih saveta u vezi preliminarnog izveštaja ili predloženih amandmana,

• obezbedivanje tacnosti uskladivanja finalnih tekstova zakona, ukljucujuci formalno – pravnu i jezicku standardizaciju i uvrštavanje svih usvojenih amandmana na plenarnoj sednici i obezbeduje/kontroliše da tekst zakona bude formatizovan na tri jezika;

• koordiniranje partnera koji pružaju podršku Skupštini, koordinira plan delovanja za evrospko partnerstvo, saradnju sa domacim i meduanronim organizacijama u procesu evrospke integracije, saradnju sa Agencijom za razvoj, koordinaciju evrospke integracije,

• pružanje podrške u toku pracenja procesa evropskih integracija,

• pružanje mišljenja i pravne analize uz zahtev organa Skupštine ,

• obavljajnje ostalih poslova iz delokruga Divizije.

Kvalifikacija i iskustvo :

- Fakultetska diploma iz pravne oblasti –diplomirani pravnik/naucna titula u evrospkom pravu,

- Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu , izradi zakona, davanju pravnih saveta ,

- iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izradu razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicnu sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- poznavanje engleskog i ostalih jezika je neophodno.Položaj: Zvanicnik za evropsko parnterstvo

Koeficijent: D - 7

Broj izvršilaca: jedan (1)

Angažovanje stalno, probni rad od 12 meseci

Nadgledac: Rukovodilac DivizijeZadaci i odgovornosti :

Pod nadzorom rukovodioca Divizije, zvanicnik za evropsko parnterstvo je odgovoran da : • koordiniše Plan delovanja za evropsko parnterstvo i izradu novih delovanja u okviru PVPE-a,

• saraduje sa domacim i medunarodnim organizacijama u procesu evropske integracije ,

• saraduje sa Agencijom za razvoj, koordiniranje i evropsku integraciju ,

• koordinira i planira program svih partnera koji pružaju pomoc Skupštini , program IPA, TAIEX itd,

• pruža podršku u pracenju procesa evrospke integracije,

• pruža mišljenje, analize i pravno savetovanje za proces evropskih integracija,

• koordiniše i izraduje strateške politike i opšta uputstva i rasporeduje relevantne informacije u vezi procesa IE.

• osniva i održava bazu podataka u vezi procesa IE

• obavlja i ostale zadatke iz delokruga Divizije.Kvalifikacija i iskustvo :- Fakultetska diploma iz pravne oblasti –diplomirani pravnik/naucna titula u evrospkom pravu,

- Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u zakonodavstvu , izradi zakona, davanju pravnih saveta ,

- iskustvo u pravnoj oblasti i parlamentarnih procedura.Sposobnosti:

- odlicne sposobnosti pismene i usmene komunikacije na zvanicnim jezicima, ukljucujuci odlicnu sposobnost izrade razlicitih dokumenata.

- sposobnost izrade zakonskih dokumenta, na logican, jasan i koncizan nacin,

- odlicnu sposobnost za diskusiju i komunikaciju.

- sposobnost rada na neutralnim i nepristrasnim politickim osnovama.

- poznavanje kompjuterskih programa,

- poznavanje engleskog i ostalih jezika je neophodno.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATEAdministracija Skupštine pruža jednake mogucnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.

Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.

Kontaktirace se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.PROCEDURA KONKURISANJAFormular za konkurisanje može se uzeti sa internet stranice Skupštine ( htpp://www.assembly-kosova.org) ili na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanicni formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohadanim kursevima, radnom iskustvu i dvema preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatrace se nevažecim.

Zahtev se može predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 24 marta, do 7 aprila 2010 godine do 16,00 casova.