Radna mesta

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM KANDIDATU

Na osnovu člana 41, stav 2 Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutovanja civilne službe, Administracija Skupštine Republike Kosova/ Direkcija personala obaveštava o uspešnom kandidatu preporučenom od strane Izborne komisije civilne službe Administracije Skupštine, nakon završetka procedure regrutovanja unutrašnjim konkursom - proglašenza unapređenje od 7 septembra 2018 godine, za položaj:

 

Naziv radnog mesta : Direktor Direkcije personala

 

Referencija: DP-KRK/320

 

Broj aplikacije : 5

 

Ime i prezime : Miradije Haziraj

 

Ukupan broj dobijenih tačaka : 90.4

 

Direkcija za osoblje