Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova, član 12.1.2 i člana 18.4 Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi i Pravilnika o organizaciji i odgovornostima Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje ovaj:

 

KONKURS


1.Pozicija: Zvaničnik programa za građansku edukaciju

Koeficijent : D-7

Funkcionalnakategorija:NP-2

Nivo: 9

Vrsta pozicije: Nije karijera, puno radno vreme (na određeno vreme-do dve (2)

godine, probni rad u trajanju od tri (3) meseca

Referencija: DMMP-KRK-JK/236

Broj izvršioca: 4 (četiri)

Nadređeni : Koordinator jedinice za odnose s javnošću.


 

Cilj radnog mesta:

Zvaničnik za građansku edukaciju služiće za pomoć učenicima i ostalim posetiocima kako bi se upoznali i shvatili način funkcionisanja demokratije i Skupštine Republike Kosova, posebno, na taj način približavajući institucije sa građanima.

 

 

Zadaci i odgovornosti :

 

Pod nadzorom Koordinatora jedinice za odnose s javnošću, zvaničnik programa za građansku edukaciju odgovoran je, ali se ne ograničava, za:

 

· Planiranje, organiziranje i realizaciju aktivnosti: „Radionice demokratije/DEMOS";

· Pripremu u optimalnih uslova za radionice, koji ispunjavaju potrebe učesnika;

· Stvaranje pozitivne atmosfere u toku radionica;

· Individualno i učenje dece u grupu, putem prezentacija, diskusija i grupnih aktivnosti;

· Pripremu novina "DEMOS-ti";

· Realizaciju video zapisa sa radionica, montaža i njihovo objavljivanje;

· Objavljivanje ostalih materijala u web-str.;

· Praćenje grupa građana i gosti koji posećuju zgradu Skupštine;

· Podržava organizovanje „Dana otvorenih vrata „ Skupštine;

· Podržava organizovanje ostali aktivnosti za olakšavanje gađanima pristup u radu i u zgradi Skupštine;

· Obavlja i ostale poslove iz delokruga Direkcije za medije i odnose s javnošću, na zahtev nadzornog.

 

Kvalifikacije i i iskustvo:

 

· Fakultetska diploma iz oblasti društvenih nauka;

· Radno iskustvo u edukativnim programima za decu/omladinu, najmanje 2 godine.

 

Veštine:

 

· Sposobnosti komuniciranja i pisanja na zvaničnim i engleskom jeziku;

· Dobro poznavanje kompjuterskih programa (InDesign, Photoshop, AdobePremieritd);

· Poznavanje rada sa kamerom i montažom;

· Pedagoška znanja;

· Visok lični i profesionalni integritet;

· Sposobnost za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima;

· Prilagodljiv za rad u promenljivim okolnostima i različitim zajednicama;

· Kooperativan sa pozitivnim stavom, entuzijazmom, profesionalizmom i visokim radnim moralom.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

 

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i dobrodošli su zahtevi pripadnika ne većinske zajednice i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica Kosova, sprovođena je u strukturi kadrova administracije Skupštine.

Izabrani kandidati u užu listu podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

 

Formular za konkurisanje se preuzme iz web-str. Skupštine:(http://www.assembly-kosova.org), ili se može preuzeti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). Zvanični formular za konkurisanje mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizacijama, pohađanim kursevima, radnim iskustvom i kopijama dva poslednja uzastopna izveštaja o oceni rada i dve referencije. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog obrasca sa zahtevanim podacima ili sa podacima dostavljenih sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećima.

Formular za konkurisanje može se predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). ili poštom, kao i u Direkciji za osoblje, kancelarija br. N - 217, II sprat.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10490.

Rok za konkurenciju je od 20.09.2018., do 04.10.2018., u 16:00.časova.