Radna mesta

KONKURS

KONKURS

Za popunjavanje položaja:

1. Položaj: Službenik za transport (šofer/ tehnički asistent)
Referenca : DUT-01/11-16
Koeficijent : D-6
Angažovanje: Na ne određeno vreme, sa probnim radom u trajanu od 12 meseci.
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom koordinatora jedinice, šofer je odgovoran za:

• Vožnju vozila skupštine,
• Raspodelu i prijem pošte, dokumenta i drugih stvari,
• Doček službenika/osoblja Skupštine na Aerodromu, olakšava formalnosti putovanja,
• Održavanje vozila sa kojim je zadužen ili momentalno vozi, kontroliše ulje, vodu, akumulatore, kočnice, gume i dr. Vrši manje opravke, preduzima mere za druge opravke i stara se za čistoću vozila,
• Registraciju vozila, dnevnu kilometražu, troškove za gorivo, kao i tokom napajanja gorivom beleži kilometre vozila na pumpi,
• Preduzima neophodne mere u skladu sa odgovarajućim pravilima, u slučaju udesa,
Obavlja i druge poslove u vezi delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog .

Kvalifikacija i iskustvo:
• Srednja škola ili ekvivalentno radno iskustvo, vozačka dozvola kategorije B i C, kategorija D je prednost,
• Najmanje 3 godine radnog iskustva kao šofer,

 


Veštine:
- Veštinu za komunikaciju za službenim jezicima.
- Sposobnost za organizaciju u oblasti transporta i poznavanje prakse za manje automehaničarske opravke,
- Poznavanje rada na računaru,
- Sposobnost za rad na neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama.

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika ne većinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovsku strukturu administracije Skupštine.
Kandidati izabrani u užu listu podvrgnuće se testiranju i intervjuisanju. Kontaktira će se samo kandidati izabrani u užu listu.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se preuzeti sa web - stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul. "Majka Tereza ", b.b.) Službeni formular treba da se uruči zajedno sa dokazom o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radno iskustvo i dve reference. Korišćenje pogrešnog i nekompetiranog formulara sa traženim podacima, kao i podaci kasnije priloženi, smatra će se nevažećim.
Zahtev može da se preda na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (U.L"Majka Tereza" b.b.) ili poštom, kao i direkciji za personal br. N - 217, II. Sprat.
Za dodatne informacije možete telefonirati na: 038 200 10493 ili 038 200 10494.
Rok za prijavljivanje je od 17.11.2016. do 01.12.2016. u 16:00. Časova.