Radna mesta

Službenik za medije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova, član 12.4 (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

OGLAS

Za privremeno imenovanje:

Položaj: Službenik za medije
Mesečna plata: Ekvivalent koeficijentu D/7
Vreme trajanja: Imenovanje na određeno vreme - (20.07.2016 -31.12.2016)
„Sporazum o posebnim uslugama"
Nadzorni: Visoki službenika za medije i odnose sa javnosti -
Koordinator jedinice

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom Visokog službenika za medije i odnose sa javnosti - koordinator jedinice, službenik za medije je odgovoran za:

• Pruža savete za stvaranje povezanosti između web stranice i Skupštine Kosova sa socijalnim mrežama,
• Koordinira informacije rada Skupštine i stara se da se iste objavljuju u socijalnim medijima,
• Vrši istraživanja, analize i daje preporuke za razmatranje i usvajanje sa najvišeg nivoa, iz oblasti medija, posebno za početak objavljivanja aktivnosti Skupštine na socijalnim mrežama,
• Organizuje i nadgleda razvoj konferencija za osoblje, poslanike i novinare koji imaju za temu primenu socijalnih mreža i transparentnost rada Skupštine,
• Organizuje okrugle stolove sa novinarima i predsednikom Skupštine, u zavisnosti od potreba Skupštine,
• Organizuje intervjue za novinare i održava stalni kontakt sa medijima kako bi na što transparentniji predstavio rad Skupštine,
• U pratnji je predstavnika medija u toku plenarnih sednica i konferencija za medije koje održava predsednik Skupštine.

 

Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma iz oblasti novinarstva,
- Profesionalno iskustvo, najmanje 5 godina u pisanom novinarstvu,
-Profesionalno iskustvo , najmanje 2 godine u vizuelnim medijima, posebno televiziji.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.


PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za prijavljivanje je do 13.07.2016, do 16:00 časova.