Radna mesta

KONKURS - Visoki pravni službenik

Dokument Aplikacije

KONKURS

Za popunjavanje položaja:

1. Položaj: Visoki pravni službenik
Referenca : DÇLP-01/5-16
Koeficijent : C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, sa probnim radom od 12 meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Visoki pravni službenik - Koordinator jedinice

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom Visokog pravnog službenika - koordinator jedinice, visoki pravni službenik je odgovoran za :
• Izradu pravnih i proceduralnih saveta za Predsedništvo Skupštine i plenarnu sednicu,
• Izradu poziva i predloga dnevnog reda za sednice Predsedništva Skupštine i plenarne sednice,
• Izradu zapisnika sa sednice Predsedništva Skupštine i zapisnika sa plenarne sednice,
• Izradu predlog-scenaria za predsedavanje sednice Predsedništva Skupštine i plenarne sednice,
• Izradu odluka, preporuka, zaključka i drugih akata, koje usvaja Predsedništvo Skupštine i plenarna sednica,
• Pripremu i ažuriranje kalendara za dve radne nedelje Skupštine,
• Staranje i održavanje registarske knjige, elektronskog registra o tačnom evidentiranju prijema i raspodele nacrta zakona, predloženih amandmana za nacrte zakone, zakona, pravilnika, dokumenata parlamentarnih komisija Skupštine, uključujući i zapisnike, izveštaje, mocije, parlamentarna pitanja i prepiske i druge materijale za Skupštinu i njene organa,
• Prosleđivanje za objavljivanje parlamentarnih pitanja u Biltenu Skupštine, pitanja za koja nisu dobili odgovor na plenarnoj sednici,
• Pružanje usmenih i pismenih pravnih i proceduralnih saveta za predstavke koje se upućuju Skupštini,
• Pripremu pravnih i proceduralnih saveta koji se odnose na dokumente organa nezavisnih agencija, koje imenuje i izveštavaju Skupštini, i
• Obavlja i druge poslove u odnosu na delokrug aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

• Diploma fakulteta u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
• Radno iskustvo na pravnim poslovima i poznavanje rada Skupštine .

Veštine:
- odlične veštine pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima, uključujući i odlične veštine izrade raznih dokumenata,
- odlične veštine za izradu pravnih, proceduralnih saveta i pravnih akata, u skladu sa savremenim pravnim tehnikama,
- visoki profesionalni nivo i lični integritet,
- odlučne veštine za diskusije i komunikacije,
- sposobnost za rad na neutralnim političkim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje programa na računaru,
- prednost je poznavanje engleskog jezika.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 24.05.2016 do 07.06.2016, do 16:00 časova.