Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 04.10.2017

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-129Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-149 o izvršenju krivičnih sanksija

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.04.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-024-2017, Dana 04.05.2017

Odobreni od Skupštine:
18.04.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.05.2017
05/L-118Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-139 o izvršnom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.04.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-025-2017, Dana 04.05.2017

Odobreni od Skupštine:
18.04.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.05.2017
05/L-132Download (PDF)

Zakon o vozilima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18.04.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-023-2017, Dana 04.05.2017

Odobreni od Skupštine:
18.04.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.05.2017
05/L-134Download (PDF)

Zakon o legalizaciji i predaji oružja, municije i eksplozivnih sredstava

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-127Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.04/L-033 o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda za pitanje Kosovske Agencije za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-246

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017