Raportet nga PECS

 Download

Kosovo Naknadni izveštaj o ispunjenosti meðunarodnih standarda u oblasti borbe protiv korupcije (BPK)

Publikovano: Četvrtak, 08.05.2014 
 Download

Matrica ispunjenosti medjunarodnih standarda u oblasti borbe protiv korrupcije (BPK)

Publikovano: Četvrtak, 08.05.2014 
 Download

Uskladenost sa medunarodnim standardima BPPN/BPFT

Publikovano: Utorak, 02.06.2015