List of the Deputies of the Kosovo Assembly

Third Legislation Period (13.12.2007 - 03.11.2010)

Džezair Murati

Džezair Murati

Functions in the Assembly of Kosovo

    Party

    • VAKAT (VAKAT)

    Personal Data

    • Date of birth 02/06/1948 in Nebregoshte-Prizren
    • I martuar, tre fëmijë, një djalë e dy vajza