Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-246 për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e autorizuara Shtetërore për siguri

Data e shpërndarjes:
03.04.2015