Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-246 për pajisje me armë, municion dhe pjisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e autorizuara shtetërore për siguri

Data e shpërndarjes:
15.01.2014