Ligjet sipas datës së shpalljes

Shpalo (PDF)

Evidenca e Ligjeve

Evidenca e Ligjeve

U miratua nga Kuvendi:
04.10.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.10.2017