Ligjet sipas emrit

2010/03-L-095Shpalo (PDF)

Ligji për të drejtat e ish të denuarve dhe të përndjekurve politikë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-076 -2010, Datë 18.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
29.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.11.2010