Ligjet sipas emrit

2010/03-L-149Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimin civil të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.05.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-022-2010, Datë 14.06.2010.

U miratua nga Kuvendi:
13.05.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.06.2010