Ligjet sipas emrit

2008/03-L-122Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-071-2008, datë 30.12.2008.

U miratua nga Kuvendi:
16.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2008