Ligjet sipas emrit

2008/03-L-068Shpalo (PDF)

Ligji për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21. 05. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-024-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
21.05.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008