Ligjet sipas emrit

05/L-095Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e drejtësisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.01.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2017, Datë 03.02.2017

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.02.2017