Ligjet sipas emrit

05/L-010Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 09.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-038-2016, Datë 28.10.2016

U miratua nga Kuvendi:
09.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.10.2016