Ligjet sipas emrit

2004/4Shpalo (PDF)

Ligji për shëndetësinë

Me qëllim të vënjes së bazës ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e gjendjes shëndetësore me pik-synim kujdesin e shëndetit të qytetarëve të Kosovës

U miratua nga Kuvendi:
19.02.2004
U shpall nga PSSP:
20.08.2004