Ligjet sipas emrit

05/L-022Shpalo (PDF)

Ligji për armë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2015, Datë 11.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
23.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.08.2015