Ligjet sipas emrit

04/L-230Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e menaxhimit emergjent

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 27.02.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-006-2014, Datë 14.03.2014

U miratua nga Kuvendi:
27.02.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.03.2014