Ligjet sipas emrit

2012/04-L-184Shpalo (PDF)

Ligji për administrimin e punës në zyrë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25.04.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-22-2013, Datë 14.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
25.04.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.05.2013