Vende të lira pune

NJOFTIM LIDHUR ME REZULTATIN PËRFUNDIMTAR

Drejtoria e Personelit njofton se, Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil (KPSHC) për zhvillimin e procedurës së rekrutimit sipas konkursit të datës 17.11.2016, për pozitën : Zyrtar i transportit ( shofer/asistent teknik) Referencë: DSHT-01/11-16, , pas përfundimit të procedurës ka rekomanduar si vijon :

 

1. Pozita: Zyrtar i transportit ( shofer / asistent teknik) , është rekomanduar emërimi i kandidatit Aleksandar MIHAJLOVIĆ.