Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Nait Hasani

Nait Hasani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • • Fakulteti filologjik
  • • Master-shkenca politike
  • • Specializim marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
  • • Specializimi lidership për menagjimin e krizave

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • • 5 vjet deputet në Kuvendin e Kosovës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • • Gjuhën gjermane, atë serbe dhe ngleze.

  Adresa

  • • Prizren

  Telefoni

  • 044 255 554