Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shqipe Pantina

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lëvizja VETËVENDOSJE! (VV)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 23.02.1974 në Gllarevë, Klinë
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Master në Studime Evropiane – Grac, Austri.
  • Shkenca Politike dhe Administratë Publike, UP.
  • Gjuhë dhe letërsi angleze – Shkolla e Lartë Pedagogjike, Prizren

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtoreshë ekzekutive - Qendra për Politika dhe Avokim.
   International Fondation to Election Studies (IFES).
   Anëtare e Bordit "Demokracia në Veprim".
   IREX - Programi në mbështetje të shoqërisë civile.
   NDI - Forumet qytetare. OSBE - Departamenti i Demokratizimit.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht, italisht

  Adresa

  • Prishtinë