Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Nenad Rašić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Progresivna Demokratska Stranka (PDS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 27.01.1973 në Lipjan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ministër në Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale 2008-2014

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • shqip, anglisht

  Adresa

  • Dobratin- Komuna e Graçanicës