Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Besim Beqaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.06.1970
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik
  • Magjistër në fushën e menaxhmentit
  • Doktor i shkencave ekonomike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor i asociuar në Fakultetin Ekonomik
   Kryetar i Odës Ekonomike
   Ministër i Integrimit, Zhvillimit Ekonomik dhe Financave

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • gjuha angleze, gjuha serbo-kroate, gjuha gjermane

  Adresa

  • Prishtinë, fshati ndërkombëtar C-16

  Telefoni

  • 044-500-499