Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Müfera Şinik

Müfera Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • 6+

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 26.06.1963 në Prizren
  • E martuar

  Arsimimi

  • Diplomuar në Fakultetin për Fizikë-Kimi

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 18 vjet mësuese
   • Kryetare e Shoqatës së Grave Turke të Kosovës
   • Kryetare e Shoqatës së Arsimtareve Turke të Kosovës
   • 2008 - 2010
   • Komisioni për Legjislacion, Anëtare
   • Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Anëtare
   • Komisioni për Buxhet dhe Financa, Anëtare
   • Komisioni për Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Khim, Zëvendëskryetare
   • Komisioni Zgjedhor Gjykatës Kushtetuese, Anëtare
   • Këshilli Konsultativ për Komunitete, Anëtare
   • Shefi Grupit Parlamentar 7+
   • Kryesia e Kuvendit Republikes së Kosovës, Anëtare
   • Gjatë kësaj periudhe
   • Shefi Grupit Parlamentar 6+
   • Komisioni Zgjedhor Gjykatës Kushtetuese, Zëvendëskryetare
   • Grupi i Grave të Kuvendit, Anëtare bordit
   • Grupi Miqësorë Kosovë- Turqi, Kryetare grupit

  •  

  •  

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • • Shqip, Serbisht

  Adresa

  • • Prizren

  Telefoni

  • 044 186 658