Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Anton Quni

Anton Quni

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.06.1967 në Gjakovë
  • Martuar

  Arsimimi

  • • Akademia Ushtarake

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • • Ushtarak: UÇK, TMK, FSK Këshilltar politik i presidentit, deputet në Legjislaturën IV.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe kroate

  Adresa

  • • Prizren

  Telefoni

  • 044 113 441