Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Anton Quni

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.06.1967 në Gjakovë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Akademia Ushtarake

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ushtarak: UÇK, TMK, FSK Këshilltar politik i presidentit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe kroate

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 113 441