Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Etem Arifi

Etem Arifi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • SLS

Partia

 • PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM (PAI)

Të dhëna personale

 • I lindur më 24.01.1967 në Lipjan
 • I martuar

Arsimimi

 • Shkolla e mesme

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Tregtar paraluftës
  • 2000-2007-deputet i KK Lipjan
  • 2003-nëpunës i qendrës komunale të regjistrimit civil në Lipjan
  • Anëtar kryesisë në PDAK prej vitit 2000

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbisht
 • Gjermanisht (rrjedhshëm)

Adresa

 • Lipjan

Telefoni

 • 044 206 452