Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Nazane Breca

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 28.03.1958 në Prishtinë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Magjistër i Shkencave të Mjekësisë , në lëmin e mjekësisë familjare
  • Specialiste e mjekësisë familjare

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 28 vjet përvojë pune Drejtoreshë e DSHMS-Prishtinë Specialiste e mjekësisë familjare Koordinatore e Qendrës së Trajnimit për Mjekësinë Familjare

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe kroate, gjuhë turke

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 222 185