Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Vesimir Saviæ

Vesimir Saviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • JSL (JSL)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 14.02.1966
  • I martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme elektroteknike,
  • Shkolla e lartë për trener futbolli

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zyrtar Komunal për kthim

  Adresa

  • fsh. Shilovë

  Telefoni

  • 045 223 483