Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Suzan Novoberdali

Suzan Novoberdali

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • KKR

  Partia

  • Koalicioni për Kosovë të Re (KKR)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 30.01.1963 në Gjilan
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • E diplomuar, Fakulteti Juridik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kuvendi i Kosovës – deputete (që nga viti 2007) Kompania e sigurimeve “Siguria”, juriste e kompanisë (2000-2007) Ndërmarrja ndërtimore “Ramiz Sadiku”, Prishtinë, juriste e ndërmarrjes (1990-1999) Gjykata Ekonomike e Qarkut, Prishtinë, juriste –praktikë (1987-1988)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe gjuhë turke

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 161 010