Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Blerta Deliu-Kodra

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 08.12.1980 në Prishtinë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Arteve, Prishtinë
  • Studimet master në Fakultetin e Arteve

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 10 vjet përvojë pune në Televizionin Publik të Kosovës (RTK)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë serbe dhe gjuhë kroate

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 411 111