Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Armend Zemaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 13.11.1976
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës - jurist i diplomuar
  • Mr.sc i shkencave juridike-UP

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Udhëheqës i Divizionit për Huazime Publike me jashtë-MEF

  • Menaxher për Planifikim dhe Analiza-MEF

  • Menaxher për trajnime dhe zhvillime-MEF

  •  

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe kroate

  Adresa

  • Deçan

  Telefoni

  • 044 450 410