Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Albert Kinolli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS (PREBK)

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nënkryetar i partisë PREBK (që nga viti 2001) Anëtar i Komitetit për Komunitete (2002-2008) Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (2008-2010)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë shqipe, Gjuhë boshnjake
  • Gjuhë angleze (mesatarisht)

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 336 822