Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Hykmete Bajrami

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 20.01.1975 në Pejë
  • E martuar, nënë e dy vajzave

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinës (2000)
  • Magjistroi në Staffordshire për Analiza të Biznesit (2003)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 12 vjet përvojë pune Punoi në Bashkësinë Evropiane, në Agjensionin suedez SIDA, në Bankën Botërore dhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Asistente dhe aktualisht ligjëruese në Fakultetin Ekonomik, në Universitetin e Prishtinës (nga viti 2004)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 150 908