Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Duda Balje

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • VAKAT (VAKAT)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 16.10.1977 në Prizren
  • E martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik, magjistratura-biznis ekonomi,
  • Doktoratura-menaxhimi i resurseve njerzore

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Menaxhere e spitalit gjinekologjik GENESIS Medical-Beograd, Asistente e drejtorit gjeneral në fabrikën e sheqerit Novi Sad, Drejtoreshë e Bordit Hidroregjioni Jugor-Prizeren

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë Angleze, Maqedon

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 437 386