Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Etem Arifi

Etem Arifi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 24.01.1967 në Lipjan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Tregtar paraluftës
  • 2000-2007-deputet i KK Lipjan
  • 2003-nëpunës i qendrës komunale të regjistrimit civil në Lipjan
  • Anëtar kryesisë në PDAK prej vitit 2000

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Gjermanisht (rrjedhshëm)

  Adresa

  • Lipjan