Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Ramë Manaj

Ramë Manaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 24.07.1954 në Gllarevë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti juridik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mbi 30 vjet përvojë pune në arsim, ekonomi,
  • 5 vjet kryetar i komunës,
  • Afër 2 vjet këshilltar i Kryetarit të Parlamentit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frënge (pjesërisht)
  • Serbo-Kroate (mirë)

  Adresa

  • Prishtinë