Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Alush Gashi

Alush Gashi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.10.1950
  • I martuar

  Arsimimi

  • Dr. med.; mr. sc.; dr. sci.
  • Profesor i anatomisë, specialist i kirurgjisë se përgjithshme
  • Profesor (vizitor) në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Kalifornisë në San Francisko
  • Qëndrime të shumta studimore në Amerikë dhe në Evropë
  • Autor i veprave profesionale dhe shkencore të botuara në Kosovë, Evropë Perëndimore dhe Amerikë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Dekan i Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë
  • Këshilltar i presidentit dr. Ibrahim Rugova Anëtar i Kryesisë së Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut
  • Anëtar i Kryesisë së LDK-së
  • Sekretar për Marrëdhënie me Jashtë i LDK-së
  • Kryetar i Grupit Parlamentar të LDK-së

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Prishtinë