Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Kaqusha Jashari

Kaqusha Jashari

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 16.08.1946 në Skenderaj
  • E martuar, 2 (dy) fëmijë

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme teknike, dega e ndërtimtarisë,
  • Fakulteti teknik i ndërtimtarisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1969–1971 Prof. në Shkollën e Mesme Teknike në Prishtinë,
  • 1971–1975 Drejtoreshë teknike në ndërmarrjen ndërtimore në Ferizaj,
  • 1975–1988 Funksione të larta në KSAK,
  • 1989–1991 Drejtoreshë e Fondit të Rrugëve të Kosovës,
  • 1991–1999 Firma private,
  • 1999–2007 Drejtoreshë e Drejtorisë së Rrugëve të Kosovës,
  • 2007 - Deputete,
  • 1990–1998 Anëtare e Kryesisë se PSDK (Partia Socialdemokrate),
  • 1998–2008 Kryetare e PSDK
  • 2008 - Kryetare e Forumit të gruas socialdemokrate,
  • Anëtare e Shoqatës së prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara
  • Qendra Internacionale Biografike (International Biographical Centre, Cembridge, England) në edicionin e vitit 1990/91 është shënuar në faqen 433 në mesin e grave më të njohura në botë (the world who’s who of the women).