Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Hajdin Abazi

Hajdin Abazi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 30.04.1959 në Gadish/Gjilan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Studimet për Bachelor në Filozofi-në Universitetin e Lundit (Suedi)
  • Studimet për master në filozofi të shkencës-në Institutin e Filozofisë në Universitetin e Lundit (Suedi)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Shkrime analitike në të përditshme kosovare
  • Kryetar i KK të Ferizajt prill-nëntor 2000
  • Ndihmësministër për informim në Ministrinë e Mbrojtës në QPK
  • Ligjërues i epistemologjisë dhe i shkrimit akademik

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Njeh gjuhën suedeze dhe atë angleze, ndërsa kupton gjuhën gjermane dhe atë serbe

  Adresa

  • Ferizaj