Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Petar Radosavljeviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.04.1952 në Zubin Potok
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Filozofik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë pune në edukim për 28 vjet
  • Zëvendësprefekt i Zubin Potokut që nga viti 2001

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rusisht

  Adresa

  • Ul. Kolašinskih Knezeva 36, Zubin Potok