Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Hasan Meta

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Socialiste e Kosovës (PSK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 16.10.1945 në Katundi i Ri, Pejë
  • I martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Specializim nga biokimia e mjekësisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 33 vjet përvojë pune

  Adresa

  • Pejë