Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Hilmo Kandiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Boshnjake e Aksionit Demokratik e Kosovës (BSDAK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.09.1959 në Meteh, Plavë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Inxhinier i bujqësisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Inxhinier

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip

  Adresa

  • S. N. Raušiæ, Pejë