Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Faik Marolli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Ashkali Shqiptare e Kosovës (PDASHK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 15.04.1939 në Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • I lartë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Shef i kontabilitetit dhe punëve në judikaturë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbokroatisht

  Adresa

  • Rr. “Bedri Gjini” (e Ibrit), nr. 43, Prishtinë