Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Bislim Hoti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Initiativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 27.05.1959 në Fshatin Rogovë, Gjakovë
  • I martuar, katër fëmijë

  Arsimimi

  • Shkolla e lartë profesionale e ndërtimtarisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Udhëheqës i objekteve ndërtimore
  • 6 vjet veprimtari private në “Projektim ndërtim”
  • Veprimtari politike dhe humanitare
  • Kryetar i partisë

  Adresa

  • Gjakovë