Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Nafiye Gaş

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

Të dhëna personale

 • E lindur më 02.11.1971 në Gjilan
 • E pamartuar

Arsimimi

 • Fakulteti ekonomik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Arsimtare e gjuhës angleze
 • Asistente e administratës në Këshillin Norvegjez për Refugjatë
 • Anëtare e bordit ekzekutiv “LANDSDOWNE”
 • Themeluese e shoqatës kulturore-artistike “YARIN” në Gjilan

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Gjuha shqipe
 • Gjuha serbo-kroate
 • Gjuha angleze

Adresa

 • Gjilan